Supervisie

Supervisie is een leermethode voor iedereen in een beroep waarin communicatie een belangrijke rol speelt. Je onderzoekt je eigen beroepsmatige handelen, wat inzicht geeft in je professionele en persoonlijke identiteit. Je leert van binnenuit.

Cyclisch proces van ervaringsleren

Je komt als supervisant met een werkinbreng die schuurt. Bij individuele supervisie ga ik in dialoog met jou. In groepssupervisie stellen alle deelnemers verdiepende vragen en gaan we in dialoog met elkaar. Als supervisor begeleid ik deze dialogen en vertaal ik hetgeen we bespreken met begeleidingskundige methodieken. Zodanig dat het lerend is voor ons allemaal.

Je reflecteert bij supervisie op de bijeenkomst en in een volgende bijeenkomst start je met een nieuwe werkinbreng. Vanwege dit cyclische proces leer je continu en worden thema's zichtbaar. Dat maakt supervisie uniek en onderscheidend van coaching of intervisie. Supervisie is ervaringsleren in een cyclus van 10 sessies. Soms is je verhaal nog zeer complex. Een eerste stap om grip te krijgen is door je verhaal te vertellen. "Je identiteit ontwikkelt zich als een verhaal" (Ruijters et al., 2022).

Contact

Via een bericht op LinkedIn zijn je vragen te stellen. Neem gerust contact op!